Privacyverklaring

Praktijk de Bovenkamer, (hierna tevens te noemen "de Praktijk")  gevestigd aan Vismarkt 34a, 9711 KT Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijk-debovenkamer.nl Vismarkt 34a, 9711 KT Groningen Tel. 050 211 27 45

Froukje Wijbenga is de Functionaris Gegevensbescherming van praktijk de Bovenkamer. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die de Praktijk verwerkt
De Praktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten van de Praktijk en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, zoals onder andere je verzekeringsgegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website van Praktijk de Bovenkamer
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Praktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheidsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
De Praktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het kunnen uitvoeren van de gevraagde diensten zoals het geven van coaching en therapie.
 • Ook is de Praktijk wettelijk verplicht persoonsgegevens te verwerken ten behoeve  van belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Praktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Praktijk) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
De Praktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Ik bewaar alle cliëntgegevens tot 20 jaar na het laatste contact. Dit is de wettelijk bepaalde bewaartermijn voor (para)medische dossiers

Delen van persoonsgegevens met derden
De Praktijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, (zoals bijvoorbeeld de boekhouder van de Praktijk) sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de Praktijk gebruikt
Praktijk de Bovenkamer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Praktijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij de Praktijk een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de Praktijk van jou heeft in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk de Bovenkamer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Praktijk de Bovenkamer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

050 - 21 12 745
froukje@praktijk-debovenkamer.nl
www.praktijk-debovenkamer.nl
Vismarkt 34a
9711 KT Groningen

Meld je aan voor de Nieuwsbrief

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

De praktijk is Geregistreerd lid van koepelorganisatie het RBCZ, beroepsvereniging NVPA en geschilleninstantie SCAG

Praktijk De Bovenkamer is geregistreerd lid van de NVPA   RCBZ   SCAG   Parktijk De Bovenkamer is partner van CSR Expertisecentrum Stress en Veerkracht